Prijzen

De lessen worden gegeven door gediplomeerde leraren (zie ook ‘Team’). Het lesgeld kan u jaarlijks betalen of per half jaar. Het lesgeld is inclusief verzekering. Kijk onderaan na welke kortingen u kan genieten. De inschrijving wordt betaald via overschrijving op het rekeningnummer BE24 1430 9226 0138 met vermelding “NAAM VOORNAAM, groep”. De inschrijving is pas definitief van zodra wij uw lidgeld ontvangen hebben.

Kortingen

  • Indien u een 2e lessenreeks wenst te volgen, betaalt u slechts het halve jaargeld van de cursus (dus €85 of €100 voor een volledig jaar). Dit echter op voorwaarde dat de groep van de 2e lessenreeks nog niet volzet is bij het begin van het dansseizoen.
  • Vanaf het 3e lid van eenzelfde gezin dat zich inschrijft, krijgt u eenmalig €25 korting. Dit kan enkel bij betaling voor een volledig jaar en is niet cummuleerbaar indien u reeds andere toegekende kortingen geniet
  • Ziekenfondsen geven bijkomende kortingen van €15 tot €30! Informeer bij uw ziekenfonds
  • Terugbetaling is nooit mogelijk! Enkel bij ziekte of kwetsuur en met staving van doktersattest kunnen wij een terugbetaling voorzien. Er wordt evenwel een administratieve kost van €15 aangerekend.

In deze prijs zit inbegrepen:

  • De danslessen gegeven door gediplomeerde lesgevers
  • Aansluiting bij Danssport Vlaanderen. Onze leden zijn automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteit en lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteit en tijdens de reisweg heen en terug. Ook ontvangen ze het tijdschriftje ‘Just4You’ of Swing. Daarnaast is er mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden ingericht door Danssport Vlaanderen.
  • Onze leden krijgen tevens kortingen bij verschillende workshops en dansvoorstellingen.